Perniagaan adalah suatu kegiatan ekonomi yang amat dianjurkan Islam kepada umatnya. Ini kerana aktiviti perniagaan menjanjikan hasil pulangan berlipat ganda kepada peniaga yang berusaha bersungguh-sungguh.
Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud: “9/10 (90%)  rezeki itu adalah datang daripada perniagaan.”
(Hadis Riwayat Tirmizi)

Perniagaan dalam Islam adalah satu ibadah yang sekiranya dilakukan dengan niat yang ikhlas serta bersesuaian dengan kehendak syari’at Islam akan mendapat keredhaan Allah.

Tips Berniaga cara Rasulullah Saw. Bagaimana Cara Rasullulah Saw berniaga. Sejak Kecil Rasullulah dilatih menjadi seorang pemimpin dalam bidang perniagaan. Cara menjadi peniaga berjaya bukanlah satu proses yang singkat dan mudah. Rasullulah Saw menerima bimbingan dan latihan “Panduan Berniaga” sejak berumur 12 tahun daripada bapa saudara Baginda, Abu Talib. Pada usia 17 tahun, Rasullulah Saw memulakan perniagaan sendiri atas dorongan Abu Talib agar Baginda berniaga bagi mengurangkan tanggungan keluarga. Berikut ialah Panduan Asas Perniagaan Cara Islam merujuk Cara-cara Rasullulah Saw berniaga.

 

Tip-tip Berniaga Cara Rasullulah :

Berniaga Kecil-Kecilan

Rasullulah saw memulakan karier perniagaannya secara kecil-kecilan di kota Mekah. Baginda membeli barangan dari pasar dan menjualnya kepada orang lain. Inilah konsep asas dalam bidang perniagaan iaitu membeli dan menjual.

 

Mencari Modal dan Pelabur

Rasullulah saw menerima modal daripada para pelabur yang tidak sanggup menjalankan sendiri mereka. Mereka memberikan kepercayaan kepada seseorang yang mereka anggap jujur dana amanah (al-amin) untuk mengendalikan perniagaan dengan menggunakan harta dan wang mereka. Konsep ini berdasarkan kerjasama mudharabah samada melalui upah atau fee based atau perkongsian keuntungan (profit sharing).

 

Berakhlak Mulia Sebagai Satu Jenama

Dalam mengendalikan perniagaan Baginda menunjukkan akhlak yang hebat seperti kejujuran dan keteguhan memegang amanah yang diberikan. Akhlak yang tulus dan luhur salah satu kaedah Baginda melakukan penjenamaan perniagaannya. Baginda sentiasa mengutamakan pelanggan dalam perniagaan Baginda. Kesannya , ramai pemodal di Mekah bekerjasama dengan Rasullulah saw. Antaranya isterinya sendiri Khadijah binti Khuwalidmenawarkan perjanjian konsep mudharabah (pembahagian hasil) . Melalui kaedah ini, Khadijah bertindak sebagai pemodal manakala Baginda sebagai pengendali modal.

 

Perniagaan Lelong

Contoh transaksi ini dapat dilihat melalaui hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra. Nabi saw bersabda

Ada sesiapa yang ingin membeli kain dan bekas minuman ini?

Ada seorang yang menawarkannya dengan harga 1 dirham. Kemudian Nabi bertanya sekiranya ada orang yang ingin membelinya dengan harga lebih tinggi.

Lalu datang seorang lelaki menawarkan sebanyak 2 dirham. Baginda menjualkannya kepada orang itu dengan harga 2 dirham.

— Riwayat a-Tarmizi

 

Pengunaan Sistem Kredit

Ketika melakukan transaksi pembelian, kadangkala Nabi menggunakan sistem kredit. Bagi menunjukkan tanda terima kasih Baginda kepada orang yang telah memberikan hutang, Nabi Muhammad sering membayar hutang dengan melebihi harga yang diperoleh.

 

Baginda bersabda:

Berikan kepadanya unta tersebut , sebab orang yang paling utama ialah orang yang menebus hutangnya dengan cara paling baik.

— Riwayat al-Bukhari

 

Menggalakkan Orang Lain Berniaga

Rasullulah saw sering menggalakkan dan membantu orang lain berniaga. Antara buktinya ialah sabda-sabda Nabi berikut :

 

Berusaha untuk mendapatkan yang halal adalah satu kewajipan, disamping tugasan yang telah diwajibkan.

— Riwayat Baihaqi

Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan daripada hasil keringat sendiri.

— Riwayat al-Bukhari

Peniaga jujur dan boleh dipercayai akan bersama-sama para nabi,para siddiq dan para syuhada.

— Riwayat al-Bukhari

Allah memberikan rahmat kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual,membeli, dan membuat pernyataan.

— Riwayat al-Bukhari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s